Nyhetsbrev

DIBS

VISA    MasterCard

Produkter > Ventilationsaggregat > Systemair > SAVE VTR > SAVE VTR 200 > SAVE VTR 200/B L 500W

 

SAVE VTR 200/B L 500W

  • Högeffektiv roterande värmeväxlare
  • Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik
  • Separata inställningar för till- och frånluftsflöde
  • Startguide för enkel idriftsättning
  • Automatiskt byte till sommardrift (utan värmeåtervinning)
  • Behovsstyrd reglering
  • Låg ljudnivå
  • Modbus-kommunikation via RS-485


SAVE VTR 200/B är en vitlackerad modell med en integrerad manöverpanel i frontdörren. En eller fler externa manöverpaneler finns även att ansluta som tillval. En extern spiskåpa kan anslutas på aggregatets ovansida. Detta gör att aggregatet lämpar sig mycket väl för lägenhetshus, där frånluften från spiskåpan är en utmaning.

Aggregatet har dubbla höljen, är helisolerat och har kompletta reglerfunktioner, roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad, termostatreglerat elektriskt eftervärmningsbatteri och filter. Energieffektiva fläktar med EC-motorer ger lägre energiförbrukning. Med de här motorerna kan upp till 50 % lägre energiförbrukning uppnås jämfört med AC-lösningar och med bara halva ljudnivån. Modern teknik ger lägre SFP-faktor (Specific Fan Power).

SAVE VTR 200/B är anpassad för ventilation av mindre hus och lägenheter med en boyta på 140 m². Frånluften från spiskåpan går genom en egen förbikopplingskanal så att värmeväxlaren inte utsätts för frånluften från köket.

Idriftsättning av aggregatet kan göras från CD-manöverpanelen i frontdörren eller från en separat extern panel. En startguide gör idriftsättningen enklare och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen, såsom tilluftstemperatur och fläkthastighet. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift ingår. Filterperiod kan också ställas in. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

CD-panelen har också en användarnivå för behöriga installatörer och servicepersonal. En extern CD-panel är kopplad till aggregatet med en kabel med snabbkopplingar (modulärkontakter) på aggregatets ovansida.

SAVE VTR 200/B har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och förberedda inlopp för behovsstyrd ventilation från externa givare, till exempel CO2, närvarodetektor eller fuktighetsgivare (potentialfri kontakt).

Aggregatet levereras med tilluftsfilter typ F7 och frånluftsfilter typ G3. Tilluftsfilter typ G3 finns som tillval.

Pris 20 200,00 SEK
Art. nr 79202
Tillverkare Systemair
Kvar i Lager 0
 

  • Produktbild
Nu: 20 200,00 SEK (inkl.moms)

Tekniska specifikationer och övrigt produktinfo.

Teknisk beskrivning

 


Webbdesign & e-handel - Argonova Systems