Nyhetsbrev

DIBS

VISA    MasterCard

Produkter > Ventilationsaggregat > Systemair > SAVE VTR > SAVE VTR 150 > SAVE VTR 150/K L 500W Rostfri

 

SAVE VTR 150/K L 500W Rostfri

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

 • Integrerad spiskåpa med belysning och knapp för forceringsläge
 • Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare som drivs med EC-motor
 • SAVECair Touch-display för styr, övervakning och driftsättning
 • Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
 • Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
 • Modbus-kommunikation via RS-485
 • Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft
 • Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för ökad energibesparing
 • Internet Access Module (IAM) som tillbehör

 

Beskrivning
SAVE VTR 150/K luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler och med integrerad spiskåpa. Energiåtervinningen sker med hjälp av en roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 100 m².

 En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

Design
SAVE VTR 150/K har inbyggd spiskåpa för placering i kök ovanför spisen. Modern design och utformning för att passa i olika köksmiljöer. Aggregatet finns i vitt eller rostfritt utförande, vänster eller högermodell och har dubbla höljen med mellanliggande isolering. Ventilationskanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. En extern kontrollpanel SAVECair med touch-display, följer med aggregatet. Fler kontrollpaneler går att ansluta och reglera aggregatet samtidigt. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Beteckningen /K betyder att det finns en integrerad spiskåpa i aggregatet. Denna är försedd med tryckknappar för belysning, reglering av spjäll samt forcering av fläktar. Under matlagning öppnas spjället med ett tryck på knappen (fläktsymbol). Ett andra tryck forcerar ventilationen och ett tredje tryck stänger ventilationsspjället i spiskåpan och aggregatet återgår till normaldrift.

Matos går genom spiskåpan och förbi växlaren genom en separat "bypass-kanal" för att undvika nedsmutsning och bibehålla växlarens höga verkningsgrad.

Funktioner
SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVECair. Touch-displayen med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVECair displayen.

 Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras. 

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen. 
Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare. 
SAVECair Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM)* ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVECair´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden 
SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare effektiva roterande värmeväxlare och energieffektiva EC-motorer. Det betyder att energiförbrukningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt
Aggregatetlevereras med tilluftsfilter klass M5 och frånluftsfilter klass M5. Tilluftsfilter F7 finns som tillval.

Aggregatet är ej konstruerat för grundventilation genom spiskåpan.

Pris 28 680,00 SEK
Art. nr 88148
Tillverkare Systemair
Kvar i Lager 1
 

 • Produktbild
 • Produktbild
 • Produktbild
Nu: 28 680,00 SEK (inkl.moms)

Tekniska specifikationer och övrigt produktinfo.

Installation & service

 

Relaterade produkterWebbdesign & e-handel - Argonova Systems