Nyhetsbrev

DIBS

VISA    MasterCard

Produkter > Ventilationsaggregat > Systemair > SAVE VTC > SAVE VTC 300 > SAVE VTC 300 L

 

SAVE VTC 300 L

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

  • Högeffektiv energiåtervinning med motströmsvärmeväxlare
  • SAVECair touch-display för styr, övervakning och driftsättning
  • Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
  • Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
  • Modbus-kommunikation via RS-485
  • Konfigurerbar behovsstyrd ventilation för ökad energibesparing
  • Internet Access Module (IAM) OBS! som tillbehör

 

Beskrivning 
SAVE VTC 300 luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler, energiåtervinning med hjälp av motströmsvärmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 240 m².

Design 
SAVE VTC 300 är utvändigt vitlackerat med en integrerad touch-display i frontluckan. Finns i vänster eller högermodell och har dubbla höljen med mellanliggande isolering.

Aggregatet är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme. Ventilationskanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Funktioner 
SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVECair. Touch-displayen med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVECair displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.  Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.  Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

SAVE VTC har en automatisk avfrostningsfunktion som kan väljas till 3 olika lägen beroende på inomhusmiljö och utomhusförhållanden.
I täta- eller i passivhus där obalanserad ventilation inte är tillåten, klarar luftbehandlingsaggregatet utan installerad förvärmare en utomhustemperatur ned -5°C och vid tillåten obalans ned till -15°C vid lägre utomhustemperatur än -15°C skall en förvärmare installeras.  

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.  SAVECair Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM)* ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVECair´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden 
SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare energieffektiva EC-motorer fläktar. Det betyder att energiförbrukningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt 
Aggregatet är utrustat med speciella planfilter för lågt tryckfall i klass G4. Som tillbehör för tilluft finns både planfilter och påsfilter i klass F7, och för frånluft som planfilter i klass M5.

Som tillbehör finns elektrisk eftervärmare (för inbyggnad) eller vattenbatteri, även vattenbatteri för kyla.

 

Pris 29 500,00 SEK
Art. nr 88381
Tillverkare Systemair
Kvar i Lager 1
 

  • Produktbild
  • Produktbild
Nu: 29 500,00 SEK (inkl.moms)

Tekniska specifikationer och övrigt produktinfo.

Teknisk beskrivning

Nedladdningsbara filer


 

Relaterade produkterWebbdesign & e-handel - Argonova Systems