Nyhetsbrev

DIBS

VISA    MasterCard

Produkter > Ventilationsaggregat > Systemair > SAVE VSR > SAVE VSR 300 > SAVE VSR 300

 

SAVE VSR 300

 • Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

  • Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare som drivs med EC-motor
  • SAVECair Touch-display för styr, övervakning och driftsättning
  • Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
  • Inspektionsluckor på fram och baksida
  • Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
  • Modbus-kommunikation via RS-485
  • Konfigurerbar automatisk kontroll och styrning av fuktöverföring till tilluft
  • Konfigurerbar behovsstyrd ventilation för ökad energibesparing
  • Internet Access Module (IAM) som tillbehör
    

   Beskrivning 
   SAVE VSR 300 luftbehandlingsaggregat för sidoanslutning av kanaler Energiåtervinningen sker med hjälp av en roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 240 m².

   En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

   Design
   SAVE VSR 300 har dubbla galvaniserade höljen med mellanliggande isolering och är utvecklat för att placeras på vinden där kanalerna ska anslutas till aggregatet från sidan. Aggregatet har en extern kontrollpanel SAVECair med touch-display som följer med aggregatet. Det är även möjligt att ansluta fler kontrollpaneler.

   FunktionerSAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVECair. Touch-displayen med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering. Larm och driftval syns direkt i SAVECair displayen.

   Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.  Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.  Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

   Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.  SAVECair Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

   Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVECair´s webbplats eller smartphone-applikation.

   Energieffektivt med låga SFP-värden SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare energieffektiva EC-motorer, fläktar och rotormotor. Det betyder att energiförbrukningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

    

    

Pris 26 520,00 SEK
Art. nr 88350
Tillverkare Systemair
Kvar i Lager 1
 

 • Produktbild
Nu: 26 520,00 SEK (inkl.moms)Webbdesign & e-handel - Argonova Systems