Nyhetsbrev

DIBS

VISA    MasterCard

Produkter > Ventilationsaggregat > Systemair > SAVE VSR > VSR 150 > SAVE VSR 150/B

 

SAVE VSR 150/B

 • Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

  • Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare med EC-motor
  • SAVECair Touch-display för styr, övervakning och driftsättning
  • Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
  • Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
  • Modbus-kommunikation via RS-485
  • Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
  • Modbus-kommunikation via RS-485
  • Konfigurerbar automatisk kontroll och styrning av fuktöverföring till tilluft
  • Konfigurerbar behovsstyrd ventilation för ökad energibesparing
  • Internet Access Module (IAM) som tillbehör
  • Bypass-kanal för anslutning till separat spiskåpa

   Beskrivning SAVE VSR 150/B luftbehandlingsaggregat för sidoanslutning av kanaler. Energiåtervinningen sker med hjälp av roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 100 m².

    En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

   DesignSAVE VSR 150/B är vitlackerat, har dubbla höljen med mellanliggande isolering och är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme där kanalerna ska anslutas till aggregatet från sidan. Beteckningen/B betyder att det går att ansluta en extern spiskåpa till aggregatet som då kopplas till en egen "bypass-kanal" för att undvika nedsmutsning och bibehålla växlarens höga verkningsgrad.

   Aggregatet kan installeras på vägg eller i tak. Vibrationsdämpande montagekonsoller och inspektionsluckor på båda sidorna gör att aggregatet är enkelt att placera och rengöra. Extra serviceluckor gör att filter enkelt kan bytas från sidan av aggregatet. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

   Funktioner
   SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVECair. Touch-displayen med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVECair displayen.

    Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.  Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.  Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

   Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.  SAVECair Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

   Med tillbehöret Internet Access Module (IAM)* ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVECair´s webbplats eller smartphone-applikation.

   Energieffektivt med låga SFP-värden SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare energieffektiva EC-motorer fläktar och rotormotor. Det betyder att energiförbrukningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

   Övrigt Aggregatet är utrustat med speciella planfilter för lågt tryckfall. Tilluftsfiler klass F7 och frånluftsfilter klass G3 som standard. Även G3 finns som tillbehör för tilluft.

    

Pris 25 550,00 SEK
Art. nr 88199
Tillverkare Systemair
Kvar i Lager 1
 

 • Produktbild
 • Produktbild
Nu: 25 550,00 SEK (inkl.moms)Webbdesign & e-handel - Argonova Systems